Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost

Koliko je dovolj za vaše najbližje?

Informativni izračun

Vas zanima kakšna sta vam primerna zavarovalna vsota in zavarovalna doba?

Več informacij
Starost vašega najmlajšega otroka ali drugega vzdrževanega člana. Več informacij
Imate kredite ali kakšne druge finančne obveznosti? Jih načrtujete?

Za nadaljevanje izberite eno od možnosti.

Znesek s katerim pokrijete vse svoje kredite in druge dolgove. Več informacij
Koliko let je do konca odplačila kredita /-ov. Več informacij

Ocena:

Za okvirni izračun zavarovalne vsote in zavarovalne dobe izpolnite podatke.

Zavarovanje lahko preko spleta sklenete od dopolnjene ga 18. leta do 70. leta starosti in poteče z dopolnjenim 75. letom.

Ocena:

Zavarovalna vsota:

150.000,00

Zavarovalna doba:

13 let

Življenjsko zavarovanje se sklene za dobo, ki ustreza trajanju vaših obveznosti do poplačila kredita ali do 25. leta starosti najmlajšega družinskega člana. Priporočena zavarovalna doba je daljša izmed navedenih dob.

Za izračun premije in enostavno sklenitev, vstopite v naš spletni sklepalnik.