Izbira zavarovanja

Izberite paket ali sestavite svojo kombinacijo

Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost vam omogoča predvsem zaščito za primer smrti do 75. leta starosti s prilagodljivo zavarovalno vsoto.

Življenjsko zavarovanje za primer naravne ali nezgodne smrti sklepate predvsem zaradi svojih bližnjih.
Življenjsko zavarovanje zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja.

Osnovni podatki za zavarovanje

To polje je obvezno.

Zavarovalno vsoto zaokrožite na 1000 €. Kakšna je najnižja zavarovalna vsota?
Kako izbrati primerno zavarovalno vsoto: INFORMATIVNI IZRAČUN

Za nadaljevanje izberite eno od možnosti.

To polje je obvezno.

Zavarovanje lahko sklenete za dobo najmanj 5 in največ 40 let, pri čemer je starost zavarovanca ob poteku zavarovalne dobe lahko največ 75 let. Kakšna je vaša priporočena zavarovalna doba?

Za nadaljevanje izberite eno od možnosti.

V primeru letnega plačila premije si zagotovite popust v vrednosti 3 %.

Podatki, ki vplivajo na zavarovalno premijo

To polje je obvezno.

Ta podatek lahko vpliva na zavarovalno premijo

Za nadaljevanje izberite eno od možnosti.

Ste kadilec ali nekadilec? Kadilec je oseba, ki je eno leto pred sklenitvijo zavarovanja kadar koli uživala tobak ali druge oblike nikotina. Uživanje tobaka ali druge oblike nikotina škodljivo vpliva na zdravje.

To polje je obvezno.

To polje je obvezno.

Za nadaljevanje izberite eno od možnosti.

To polje je obvezno.

Podatek potrebujemo za sklenitev zavarovalne pogodbe.

To polje je obvezno.

Za nadaljevanje izberite eno od možnosti.

Politična izpostavljenost
VIŠINA PREMIJE*:

za izračun vnesite podatke zgoraj

vključen 8,5 % DPZP

*Informativni izračun premije je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narava. Pripravljen je na podlagi predpostavk, veljavnih na dan izdelave, ki se lahko spremenijo, zato za zavarovalnico ni zavezujoč. Informativni izračun velja za popolnoma zdrave osebe, ob upoštevanju njihovega dela oziroma poklica in prostočasnih aktivnosti. Glede na zdravstveno stanje zavarovanca, se lahko za zavarovalna kritja uporabijo tudi povišane premije ali znižana zavarovalna vsota. Višina končne premije je določena ob odločitvi zavarovalnice za sprejem v zavarovanje, v zakonsko določenem roku.
Opredelitev zahtev in potreb: Ali imate finančno breme (kredit, leasing, bančni limit), ki jih vaši bližnji v primeru vaše smrti ne morejo poploačati brez ogrožanja finančne varnosti, česar jih želite razbremeniti?

Za nadaljevanje izberite eno od možnosti.

Ali so vaši bližnji odvisni od vaših prihodkov - imate vzdrževane člane oziroma jim želite v primeru vaše smrti zapustiti finančna sredstva?

Za nadaljevanje izberite eno od možnosti.

Glede na označeno ocenjujemo, da imate potrebo po tem produktu. Za sklenitev zavarovanja potrdite izbiro in nadaljujte na naslednji korak.

Glede na označeno ocenjujemo, da nimate potrebe po tem produktu oz. niste podali dovolj informacij za določitev vaših zahtev in potreb.

Če kljub temu želite skleniti zavarovanje, potrdite izbiro in nadaljujte na naslednji korak. S tem v celoti prevzemate odgovornost za takšno odločitev in izjavljate, da je zavarovalna pogodba v skladu z vašimi potrebami in zahtevami.

Preference glede trajnostnosti: Ali vam je pomembno, da bi vaše zavarovanje sledilo smernicam trajnostnosti v smislu varovanja okolja(i) (zniževanje ogljičnega odtisa, učinkovita raba vodnih virov in energije, zniževanje uporabe ali odvisnosti od fosilnih goriv …), socialnih pravic(ii) (rasna, spolna in verska raznolikost, skrb za zdravje in varnost …) in korektno upravljanje poslovanja(iii) (transparentnost poslovanja, etika in vrednote, spolna raznolikost zaposlenih …)?

Za nadaljevanje izberite eno od možnosti.

Glede na označeno ocenjujemo, da zavarovalni produkt ne ustreza vašim preferencam glede trajnostnosti.

Če kljub temu želite skleniti zavarovanje, potrdite izbiro in nadaljujte na naslednji korak. S tem v celoti prevzemate odgovornost za takšno odločitev in izjavljate, da sprejemate informirano odločitev glede izbire zavarovalnega produkta ter da je zavarovalna pogodba v skladu z vašimi potrebami in zahtevami.

Glede na označeno ocenjujemo, da zavarovalni produkt ne ustreza vašim preferencam glede trajnostnosti.

Če kljub temu želite skleniti zavarovanje, potrdite izbiro in nadaljujte na naslednji korak. S tem v celoti prevzemate odgovornost za takšno odločitev in izjavljate, da sprejemate informirano odločitev glede izbire zavarovalnega produkta ter da je zavarovalna pogodba v skladu z vašimi potrebami in zahtevami.

Glede na označeno ocenjujemo, da produkt ustreza vašim preferencam glede trajnostnosti. Za sklenitev zavarovanja potrdite izbiro in nadaljujte na naslednji korak.