PRVA Varnost - življenjsko zavarovanje

Zavarovanje kreditov z življenjskim zavarovanjem, da vaših bližnjih ne bodo bremenili vaši dolgovi

Riziko življenjsko zavarovanje za primer naravne ali nezgodne smrti

MIRNO IN BREZ DVOMA,

vse do vašega cilja

BREZ "KAJ PA ČE"

za vašo družino

svetovanje STROKOVNJAKov,

ki objektivno ocenijo vašo situacijo

Kaj zavarujete z življenjskim zavarovanjem PRVA Varnost?

Z riziko življenjskim zavarovanjem PRVA Varnost se zavarujete za primer naravne ali nezgodne smrti, s tem pa poskrbite za zavarovanje in poplačilo kreditov in finančno varnost vaše družine.

Življenjsko zavarovanje sklepate predvsem zaradi svojih bližnjih. Je načrt zavarovalne zaščite, s katerim jim boste v najtežjih trenutkih zagotovili izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote oziroma dovolj finančnih sredstev. V primeru vaše smrti bi namreč
utrpeli finančne posledice, kot sta izpad dohodka in potrebno poplačilo vaših morebitnih dolgov.

Zavarovalnina vašim bližnjim prinaša prednosti:

Prepreči stres bližnjih

v primeru najhujšega

Omogoči poplačilo kreditov

in ostalih dolgov

zagotavlja PRESKRBLjENOST otrok

in jim pomaga vse do neodvisnosti

Omogoča vzdrževanje nepremičnine

stanovanja, hiše ali drugo

Zagotavlja finančno varnost

brez pretresov

Ohranja življenjski standard

vaše družine

Za koga je primerno
življenjsko zavarovanje PRVA Varnost

ZA VSE, KI IMATE DRUŽINO

in želite poskrbeti za njihovo finančno varnost

ZA VSE, KI NAJEMATE POSOJILO

in potrebujete zavarovanje kredita ali drugih dolgov

STE SKLENILI ZAVAROVALNE POLICE, KI VAŠIH POTREB NE POKRIVAJO V CELOTI

in potrebujete dozavarovanje

ZA LASTNIKE PODJETIj in vse, ki IMATE POMEMBNO FUNKCIJO

in bi vaša odsotnost za podjetje lahko pomenila veliko breme

ZA OSEBE OD 18. DO 70. LETA STAROSTI

za varnost do dopolnjenega 75. leta

zakaj je ZAVAROVANJE KREDITA pri prvi boljšE od ZAVAROVANJa KREDITA PRI BANKI

Katerikoli kredit boste najeli pri banki, bo ta od vas zahtevala, da v njeno korist ustanovite zavarovanje kredita s plačilom zavarovalne premije ali s hipoteko. 

To zavarovanje bo v primeru vaše smrti ali morebitnega neplačevanja obrokov kredita varovalo banko. Ne bo pa zaščitilo vaših bližnjih.

Če želite vaše bližnje zaščiti pred vašimi dolgovi, boste za njih najbolje poskrbeli z zavarovanjem kreditov s sklenitvijo življenjskega zavarovanja PRVA Varnost.

Koliko je dovolj, za vaše bližnje?

DOLOČITEV
ZAVAROVALNE VSOTE
Določitev primerne zavarovalne vsote je pomemben korak do življenjskega zavarovanja, ki bo primerno za vas in vaše bližnje. Izplačilo v primeru smrti zavarovane osebe mora biti takšno, da pokrije vse stroške, ki bi nastali v primeru smrti, in hkrati prepreči poslabšanje standarda bližnjih, ki se zgodi kot posledica dela izpada dohodka v družini.
Primer

Katja je stara 25 let ter živi s partnerjem in enim otrokom, starim pet let. Mesečno zasluži 1.100 EUR (neto plača), pri tem pa odplačuje posojilo v višini 30.000 EUR in lizing za avto v višini 7.400 EUR. Drugih življenjskih zavarovanj nima.

  • SKUPNI ZNESEK DOLGOV: 37.400 EUR
  • MESEČNI NETO DOHODEK: 1.100 EUR
  • OBDOBJE: 23 LET (OTROK BO SAMOSTOJEN) 

PRIPOROČLJIVA ZAVAROVALNA VSOTA (36-kratnik mesečnega neto dohodka 39.600 EUR in skupni znesek dolgov 37.400 EUR): 77.000 EUR 

Mesečna premija za življenjsko zavarovanje: 6,68 EUR*

* Mesečna premija velja za osebo, ki je zdrava, ne kadi, ne opravlja tveganega poklica in se ne ukvarja s tveganimi prostočasnimi dejavnostmi.

Primer

Peter je star 35 let in ima svoje podjetje – s.p., v katerem je zaposlena tudi žena, otroka sta stara 7 in 10 let. Mesečno zasluži 2.500 EUR. Podjetje dobro posluje, za posodobitev podjetja pa je Peter vzel posojilo v višini 90.000 EUR, še vedno pa odplačuje lizing za avto v višini 9.000 EUR. Drugih življenjskih zavarovanj nima.

  • SKUPNI ZNESEK DOLGOV: 99.000 EUR
  • MESEČNI NETO DOHODEK: 2.500 EUR
  • OBDOBJE: 25 LET (DOBA OBDOBJA NAJDALJŠEGA KREDITA)

PRIPOROČLJIVA ZAVAROVALNA VSOTA: (36-kratnik mesečnega neto dohodka 90.000 EUR in skupni znesek dolgov 99.000 EUR): 189.000 EUR

Mesečna premija za življenjsko zavarovanje: EUR 30,43*

* Mesečna premija velja za osebo, ki je zdrava, ne kadi, ne opravlja tveganega poklica in se ne ukvarja s tveganimi prostočasnimi dejavnostmi.

Kakšne so premije zavarovanja

Mesečne premije za življenjsko zavarovanje so nizke – nekaj evrov na mesec. Na višino premije vpliva:

Dejavniki ki vplivajo na višino premije:

ZDRAVSTVENO STANJE IN ŽIVLJENJSKI SLOG
tistega ki se zavaruje

ZAVAROVALNA VSOTA
ki jo določite ob sklenitvi

Dejavniki, ki nimajo vpliva na višino premije:

SPOL ZAVAROVANCA
ne vpliva na višino premije

SPREMEMBA ZDRAVSTVENEGA STANJA V ČASU TRAJANJA ZAVAROVANJA
nima vpliva na zavarovanje

Posebne ugodnosti:

MOŽNOST POVIŠANJA ZAVAROVALNE VSOTE DO 50 %
ob pomembnih življenjskih mejnikih, brez ugotavljanja zdravstvenega stanja

BREZPLAČNO VAS ZAVARUJEMO
za primer nezgodne smrti v višini polovice zavarovalne vsote za primer smrti, največ do 80.000 EUR

BREZPLAČEN TELEFONSKI NASVET ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE
24/7 omogočamo brezplačen telefonski nasvet zdravnikov družinske medicine

PORTAL MOJA PRVA
omogoča pregled vašega zavarovanja in hiter dostop do vseh informacij

Varnost vaših najbližjih. Hitro in enostavno
zavarovanje kredita preko spleta. Osebno svetovanje, vam je na voljo iz domačega naslonjača.

NAJ riziko življenjsko zavarovanje - 2023

Naj riziko življenjsko zavarovanje 2023

»Certifikat Naj riziko življenjsko zavarovanje 2023 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zavarovalnicami na slovenskem trgu v juniju 2023.«

PRVINO življenjsko zavarovanje je v letu 2023 tretjič zapored postalo NAJ riziko življenjsko zavarovanje in sicer je naše zavarovanje zasedlo 1. mesto v 3 različnih kategorijah, tj. tu se pri nas stranka lahko najugodneje zavaruje za primer smrti:

  • zavarovanje 30-letnika za 30 let za zavarovalno vsoto 50.000 EUR
  • zavarovanje 30-letnika za 30 let za zavarovalno vsoto 100.000 EUR
  • zavarovanje 40-letnika za 20 let za zavarovalno vsoto 50.000 EUR

V raziskavi, ki se je izvajala junija 2023, so sodelovale vse zavarovalnice, ki tržijo riziko življenjsko zavarovanje v Sloveniji.