UPRAVIČENEC

Upravičenec v primeru smrti

Upravičenec je oseba, ki ji je zavarovalnica v primeru vaše smrti dolžna izplačati zavarovalno vsoto ali njen del. Upravičenec je lahko oseba, ki je skladno z zakonom, vaš zakoniti dedič ali pa upravičenca določite vi. V primeru da za upravičenca izberete točno določeno osebo, vas prosimo da vnesete potrebno podatke (ime, priimek, spol, datum, kraj in državo rojstva).

V nadaljevanju določite kdo bo prejel zavarovalnino v primeru izplačila.

To polje je obvezno.

To polje je obvezno.

Za nadaljevanje izberite eno od možnosti.

To polje je obvezno.

To polje je obvezno.

To polje je obvezno.

Nazaj