VINKULACIJA

Izjava o prenosu dolga

Izjava o prenosu dolga ali t.i. vinkulacija police, je vnaprej dana izjava zavarovanca o prenosu dolga na drugo osebo t.i. zastavnega upnika. Zastavni upnik je lahko druga fizična oseba ali inštitucija (največkrat banka). Zavarovalnica bo, v primeru nastopa zavarovalnega primera (smrti) izplačala zavarovalnino vinkulantu oziroma je ne bo izplačala upravičencu brez pisne privolitve vinkulanta. V primeru, da je obveznosti do vinkulanta nižja od izplačila zavarovalnine, se razlika izplača upravičencu določenemu v zavarovalni pogodbi.

Ko razmišljamo o varni zadolžitvi, je pomemben tudi razmislek o tem, kako hitro in komu se v primeru najhujšega izplača zavarovalnina. Vinkulacija police življenjskega zavarovanja je smiselna rešitev, če želimo svojcem prihraniti skrbi, povezane z našimi dolgovi, saj to pomeni najhitrejše poravnanje vaših finančnih dolgov brez nalaganja obveznosti svojcem.

Podatki vinkulanta

Izpolnite podatke o inštituciji (npr. banka ali druga inštitucija, katere dolžnik ste), ki bo na dan vaše smrti prejela poplačilo vaših dolgov s strani zavarovalnice.

To polje je obvezno.

To polje je obvezno.

To polje je obvezno.

To polje je obvezno.

To polje je obvezno.

To polje je obvezno.

To polje je obvezno.

To polje je obvezno.

To polje je obvezno.

Podatki kreditne pogodbe

To polje je obvezno.

To polje je obvezno.

Nazaj